Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Grabiu

Wizja Szkoły

WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest kreatywna oraz wspomagająca rozwój każdego ucznia

na miarę jego potrzeb i możliwości

 

          Szkoła jest miejscem, w którym uczeń w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i zrozumienia oraz wsparcia ze strony nauczycieli, rodziców
i środowiska lokalnego nabywa wiedzę, a także umiejętności niezbędne do dalszego etapu kształcenia. Każdemu dziecku stwarzamy właściwe warunki zrównoważonego rozwoju poprzez zaoferowanie mu dostępu do innowacyjnych zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych. Wzmacniamy jego kreatywność, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy
w grupie. Dbamy o bliski kontakt z szeroko pojętą kulturą i sztuką. Nad jego rozwojem czuwa kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

          Razem z rodzicami wspieramy każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są partnerami w podejmowaniu różnorodnych działań. Współtworzą prawo szkolne i programy, wspomagają ich realizację oraz prezentują osiągnięcia. Realizacja zadań szkoły możliwa jest dzięki odpowiedniej bazie materialnej. Wszystkie nasze klasy mają dostęp do Internetu i są wyposażone w pomoce dydaktyczne.

          Priorytetem naszej szkoły jest przestrzeganie wszelkich zasad, które leżą u podstaw kształtowania osobowości młodego człowieka oraz przygotowanie go do odniesienia sukcesu w nauce i w życiu na miarę jego możliwości.

 

Nowoczesna Szkoła, to :

 • szkoła jako społeczność ( uczniowie + rodzice + nauczyciele + administracja);
 • nowoczesne wyposażenie;
 • szkoła tworzona przez uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • szkoła wyposażająca uczniów w umiejętności, a nie tylko wiedzę faktograficzną;
 • szkoła z charakterem, z wizją;
 • szkoła niezależna;
 • szkoła rozwijająca się, twórcza, z dobrą atmosferą;
 • szkoła autentycznych autorytetów;
 • szkoła zachęcająca do rozwoju i umożliwiająca go;
 • szkoła bezpieczna;
 • szkoła mający dobry i skuteczny przepływ informacji;
 • szkoła szczera;
 • szkoła, z którą chętnie się identyfikujemy;
 • szkoła odkrywająca i rozwijająca talenty tkwiące w każdym;

 

MODEL ABSOLWENTA

Nasz Absolwent jest przygotowany do następnego etapu kształcenia,

Dobrze funkcjonuje w otaczającym go świecie.

 

Celem naszych działań wychowawczych jest wychowanie absolwenta, który:

 • jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach nauczania;
 • samodzielnie zdobywa wiedzę korzystając z nowoczesnych urządzeń technologicznych;
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w świecie techniki, informacji i sztuki;
 • ma poczucie własnej wartości, dąży do osiągnięcia sukcesu;
 • zna języki obce, co ułatwia mu komunikację we współczesnym świecie;
 • przejawia postawę szacunku, wzajemnej pomocy oraz tolerancji na potrzeby innych i środowiska;
 • ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój, potrafi planować swoją przyszłość;
 • zna i stosuje normy właściwego zachowania społecznego;
 • dba o swoje zdrowie, sprawność fizyczną, przejawia postawy proekologiczne;
 • zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny